Start

                  Välkommen till Kulturarv Djurhamn!

 

Vi sprider kunskap om Djurhamn, örlogshamn under Vasatid och en viktig maritim mötesplats under

stormaktstiden fram till rysshärjningarna 1719.

 

Vi är en hembygdsförening vars basverksamhet utgörs av aktiviteter och events, ofta med anknytning till vår historia.

 

Därutöver verkar vi aktivt för att utveckla vår lokala besöksnäring med en hållbar inriktning i siktet. Detta för att kunna ta emot besökare med ett långsiktigt perspektiv för näringsliv och boende.

 

Vi behöver en brygga för passagerartrafik, ett vandrarhem för backpackers, en bygdegård för historiska måltider

och mindre bygdespel och vi vill utveckla Sjöhistoriska Stigens uppskyltade tre promenadslingor till ”Marinmuseum Djurhamn”, ett utemuseum som berättar vår historia.

INBJUDAN TILL VERNISSAGE SKÄRTORSDAG KL 12-16
Därefter öppet alla påskdagar 12-16, t o m Annandag påsk


Ny offentlig konstnärlig utsmyckning på Djurö!
Den nybildade hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn presenterar sin första utställning
genom en skulpturutställning i Djurö Kulturhus av konstnären Håkan Dahlström.


Bultens Delfin
Delfinen är mycket social, vänlig, populär och kommunikativ. Därför är Delfinen en bra symbol för
Mikael ”Bulten” Hultgren, en omtyckt kille som 1994 omkom bara 23 år gammal vid en dykolycka på
Djurö. Många på Djurö, såväl äldre som yngre, minns honom för hans lokala engagemang och
ungdomsarbete som stärkte gemenskapen på bygden.


Bultens minnesfond
Många personer skänkte pengar till ”Bultens minnesfond” som nu givit skulptören Håkan Dahlström i
uppdrag att utföra en skulptur i brons som ett minnesmärke. Skulpturen kommer att placeras utmed
Sjöhistoriska Stigen på Djurö.


Skulptören Håkan Dahlström
Håkan är utbildad på Konstfack skulptur & Idun Lovén skulptur. Han har utfört en ett stort antal
offentliga utsmyckningar i Sverige och utomlands. Han arbetar i olika material, brons, betong, stål och
terracotta. Han har även utfört monumentala utsmyckningar i ljus och landskapsskulpturer i gräs och
han arbetar också med film och video. Formmässigt arbetar han såväl abstrakt som figurativt ofta med
människan som utgångspunkt. Håkan har sin ateljé på Fjällgatan i Stockholm.

Den flyttar han till Djurö Kulturhus över Påsk!


Hjärtligt Välkomna!

Föreningen Kulturarv Djurhamn 

Högmalmsvägen 1

139 73 Djurhamn

Epost: info@djurhamn.eu

Tel. 0731-566 342

Organisationsnummer: 802519-3924

Bankgiro nummer: 631-5600

Swish nummer: 123 306 89 39

Copyright © 2018 Kulturarv Djurhamn

Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt och

vill skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Föreningen är öppen for alla, oavsett bakgrund.

Intresset for kulturarvet är drivkraften i engagemanget för bygden.

Har möts alla generationer.

Följ oss på Facebook

Facebook