Hem

EKONOMI

  Genom Bygdegårdarnas Riksförbund och Boverket kan man få finansiering till 50 % av den totala kostnaden för ned- och uppmontering, transporter, markarbeten, VA-anslutning m m. Förutsättningen är att kommunen bidrar med ytterligare 30 % och vi med 20 % genom ideellt arbete.

  Kommunen har ansvar för dagverksamhet för personer med bestående funktionsnedsättning. Tyvärr saknas sådan verksamhet på hela östra Värmdö. Genom KOGGEN kan vi erbjuda lokaler och syssel­sättning anpassad för dessa personer.


KULTURARV DJURHAMN

  Kulturarv Djurhamn verkar för att öka kunskapen om Djurhamns Marina historia från Stormaktstiden. Det gör vi genom olika projekt, exempelvis Djurhamnsrodden och utveckling av besöksnäringen som kan gynna lokala företag. Genom våra projekt vill vi göra Djurhamn mer attraktivt för fastboende, fri­tidsboende och besökare.

  På omstående sidan finns en planritning och en bild på Marknadsplatsen som den ser ut idag.

  Stöd projektet genom att senast den 18 september skicka ett mail till info@djurhamn.eu eller ett sms till 070 529 02 75 med t ex texten ”Jag stödjer projektet KOGGEN!


Har du frågor så kontakta gärna Maria Bergström, maria.b@bergstroms.org, 070 725 38 88, eller August Boj, august.boj@gmail.com, 070 529 02 75!

Kogg från 1400-talet

Stöd projektet: Bygdegården Koggen!

VARFÖR?

  Vår bygd behöver en lokal där vi kan ta emot besökare, dels för att kunna rymma fester, event och föreningar av olika slag som pensionärsgympa, konserter, teater och föredrag för upp till 150 besö­kare, och även liveföreställ­ningar, allt från opera till idrottsevent, dels för att presentera vår marina historia genom videos/filmer/ bildspel, historiska måltider och bygdespel, en utställning med musei­butik och Visitors Center för besökande.

  Bygdegården KOGGEN ska alltid vara öppen för alla; privatpersoner, företag, föreningar och andra verksamheter. Lokalerna ska därför anpassas och utrustas väl! Vår egen verksamhet kommer att ha fokus på ungdomsverksamhet.

VAR & HUR?

  Vi vill uppföra en bygdegård på Marknadsplatsen, Högmalmsvägen 11, mittemot Djurö Sporthall, intill utegymmet. Förutsättningen är att vi kan påvisa för Värmdö kommun att det finns ett lokalt stöd för projektet. NU BER VI OM DITT STÖD!

  Marknadsplatsen som ägs av kommunen iordningställdes för ca tio år sedan med promenadstig utmed vattnet. Underhållet av platsen har växlat under åren. Nu används platsen som depå för väggrus. Mark som kommunen inte använder ska enligt en långsiktig plan säljas. Istället för försäljning passar Mark­nadsplatsen utmärkt för en bygdegård!

  Vi har erbjudits att överta pingstförsamlingen Skärgårdskyrkans byggnad i Hemmesta. Byggnaden, som endast är 17 år, är uppförd av prefabricerade moduler, vilka är möjliga att montera ner och uppfö­ra på annan plats. Genom att disponera modulerna på annat sätt än i dag kan de formas till en idealisk bygde­gård, som uppfyller alla behov och i lagom storlek för Marknadsplatsen. Byggnaden som annars kom­mer att rivas får vi överta utan kostnad.

... senaste nytt och kommande aktiviteter

Planförslag för KOGGEN

  Två huskroppar som sammanbinds med en foajé med glas både mot stranden och mot vägen.

KOGGEN kompletterar och ersätter inte Stavsnäs Byskolan och Lärarbostaden!

  Däremot kan KOGGEN ersätta Djurö Kulturhus (mittemot ICA Djurö) och Djurö Föreningshus.

Glasvägg mot stranden

ARKITEKT & PROJEKT I VÄRMDÖ AB

Andreas Engberg Arkitekt SAR/MSA

073 930 39 11             www.arkoproj.se

                                        2021-06-07

Fotat med ryggen mot stranden.
Skogsdungen intill skolbryggan till höger kan delvis rymma bilparkering.

till vänster om KOGGEN ligger Utegymmet!

Marknadsplatsen, Högmalmsvägen 11,

... i höst efter båtsäsongen så gör vi ett försök med att starta en ny tradition på Djurö, dvs. en baklucke-loppis för marina prylar.

  Det är väl så att vi lite till mans (kvinns) har marina "prylar" som vi inte använder längre men som ändå är fullt användbara och borde kunna förgylla någon annans vardag.

  I bästa återvinnings anda så kommer här en chans för dig att glädja någon annan eller själv göra ett fyd.

  Passa på och häng på vår aktivitet.

Bli medlem i KULTURARV DJURHAMN

och stöd vår förenings verksamhet

Med Djurhamn menar vi området:
Skepparön, Djurö, Vindö, Skarpö, Barnvik, Stavsnäs, Hölö samt småöarna däromkring.

Aktuella nyheter från och genomförda aktiviteter Kulturarv Djuhamn

Nyheter

Vad finns att: göra, äta och köpa

Destination Djurhamn

Programverksamhet

Kultuarv Djurhamn programverksamhet

Projekt

"kolla in" vår projektverksamhet

IMG_2586

Välkommen till

KULTURARV DJURHAMN