Styrdokument

STYRDOKUMENT

Uppstartsdokument

Inför bildande av Kulturarv Djurhamn skickade detta dokument ut till tänkbara intresenter.

Stadgar

Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamns stadgar som antogs i samban med första föreningsstämman och bildandet av föreningen