Styrdokument

STYRDOKUMENT

Uppstartsdokument

Inför bildande av Kulturarv Djurhamn skickade detta dokument ut till tänkbara intresenter.

Stadgar

Hembygdsföreningen Kulturar Djurhamns stadgar som antogs i samban med försa föreningsstämman och bildandet av föreningen