Program


Programverksamhet


Fredagen den 14 maj kl 16.00 - 17.00

Webbföredrag av kyrkogårdsinspektör Ivar Fors - ”Församlingens kyrkogårdar och kyrkor”.

Om Djurö - Möja och Nämdö församingars kyrkogårdar.


Ett sammarbete mellan Kulturarv Djurhamn och Djurö Byalag.


Helgen den 14-15 augusti

Tävlingen Djurhamnsrodden, ett sammarbete mellan Kulturarv Djurhjamn, Djurönäset Konferans & Hotell, Sjövärnskoren Stockholm och Stockholms Sjövärnsförening - Klockaruddsholmen