Program


Programverksamhet


tisdagen den 25 maj kl 18.00 - 19.00

Webbföredrag - Djuröbon Anders ”Manne” Mannesten, vd på Expedition Baltic Sea AB, berättar om projektet Expedition Rädda Östersjön och om Briggen Tre Kronors verksamhet.


Ett sammarbete mellan Kulturarv Djurhamn och Djurö Byalag.