Djurö

Djurö

Först krog -sedan kyrka 

   På den plats där Djurö prästgård ligger i dag, fanns i mitten av 1600-talet en krog. Bredvid denna byggdes år 1683 ett kapell "för sjöfarare och öbor". I dag är Djurö kyrka en av skärgårdens allra äldsta byggnader. Kyrkans altaruppsats i rustik barockstil är lika gammal som kyrkan själv. I början av 1700 talet försågs kyrkan med votivskeppet Nordstiern. Kyrkogårdens gravstenar vittnar om närheten till havet - här vilar bland annat lotsar, kaptener och styrmän från Djurö och öarna runt omkring. Krogen flyttades på 1700-talet längre in i hamnviken. Den gamla krogens källare blev grunden till dagens prästgård. 

Djurö genom 500 år

  • Under 14- och 1500-talens maktstrider mellan svenska och danska stormannafamiljer var Djurhamn en ofta besökt uthamn. Här kunde de danska unionskungarna ankra med sina flottor på väg till eller från Stockholm. När Gustav Vasa blev regent i Sve rige använde också han Djurhamn som en lämplig ankringsplats på lagom avstånd från huvudstaden.
  • Under 1600-talet fortsatte hamnen att vara en betydelsefull och användbar uthamn för den växande svenska örlogsflottan. I mitten av seklet byggdes ett gästgiveri och år 1683 senare en kyrka.
  • Under 1700-talet anlades ett tegelbruk på Djurö, en herrgård med tillhörande park byggdes och öns befolkning ökade.
  • Under 1800-talet var Djurö befolkad av bönder och fiskare, styr män och båtsmän, drängar och pigor. Invid kyrkan byggdes en klockstapel. Då koleran härjade i Sverige anlades en karantäns anstalt på öarna Kuggholmen och Långholmen i Djurhamn.
  • Under 1900-talet bebyggdes ön med sommarvillor. Djuröbron och flera bostadsområden byggdes.

Djurö är i dag ett modernt samhälle med skola och vårdcentral, bibliotek och äldreboende. Samtidigt har ön behållit sin karaktär av äldre skärgårdsbygd. Tillkomsten av Djuröbron på 1960-talet, närheten till Stockholm samt goda bussförbindelser i kom bination med den omväxlande skärgårdsnaturen är faktorer som bidragit till öns popularitet.

Djurhamn på Djurö

Hamnen

   Djurö dominerades förr av den stora och djupa hamnen, av vilken i dag bara den yttre delen återstår. Den gamla hamnen sträckte sig långt in i det som i dag är Eriksbergssko gen, invid Djurö båtsällskap. Till Djurhamn kom, från 1400-talet till långt in på 1700-talet, såväl stora örlogsskepp som mindre handelsfartyg som var på väg till eller från Stockholm. Hamnen var välbesökt av både svenska och utländska fartyg. 
   Dokument från äldre tider berättar om kungar som varit i Djurhamn - de danska unionskungarna Kristian I, Kristian II och kung Hans och de svenska Vasakungarna Gustav Vasa, Karl IX och Gustav II Adolf.

   Spåren efter alla de människor som besökt hamnen finns kvar i form av ett stort antal föremål som hamnat i vattnet och sedan bärgats av sportdykare under årens lopp. Hösten 2007 gjordes ett sensationellt fynd i ett skogsparti som tidigare varit sjöbotten, då ett svärd från tidigt 1500-tal återfanns.