Skepparön


Djuröbron och Tvärbommen

Djuröbron, som leder från Barnvik till Skepparön, byggdes år 1962. Bron är en s.k bågbro i betong med en längd på 493 meter. Kartor från 1600-talet visar att det i närhe ten av dagens moderna bro då fanns en bom över vattnet, kallad Tvärbommen eller "Drayboom”, vilket betyder vridbom. Vilken funktion denna bom hade är okänt, men att den på något sätt hade med skeppens genomfart att göra är troligt. Liknande anordningar fanns i vattnet vid t.ex Vaxholm och vid inloppet till Stockholm och fungerade där som tullstationer.

Skepparön

Rikswasa

I vattnet nedanför Djuröbron förolyckades år 1623 det stora ami ralsskeppet Rikswasa genom vådeld. Skeppet ingick i en skydds eskader som kung Gustav II Adolf förlagt i området för att hindra den polska fiendeflottan att bege sig till Stockholm via Vindö strömmar, som då var de stora fartygens segelled. Platsen där Rikswasa sjönk har sedan dess kallats ”Brännskeppet”

Klockarudden

   I närheten av Tvärbommen, vid Klockarudden på Skepparön fanns ett torp som på en karta från år 1704 kallas "torpet Tvärbohmen”. Kanske torpet var bostad åt den som skötte bommen i vattnet. Utanför udden gick de stora skeppens farled, genom den besvärliga passagen Simpströmmen, Båtsmanspinan och Vindö strömmar. I området finns en fornminnesregistrerad husgrund och dessutom en välbevarad stensatt brunn, två långa husgrunder, tio till tolv meter långa, varav den ena med tydlig farstudel, en terrasserad platå med tydlig uppgång från stranden samt resterna från en hamnanläggning.


Djurönäset

   På Skepparön ligger Privattjänstemannakartellens kursgård Djurönäset med sina åtta byggnader pietetsfullt utspridda bland klippor och tallar och knappt skönjbara från vägen. Anläggningen, som ägs av PTK:s utbildningsstiftelse, är resultatet av en arkitekt tävling där arkitektkontoret ELLT segrade med förslaget ”Frisk luft”. Juryns motivering var bl a "de låga byggnaderna, de korta avstånden som ger samhörighet samt de öppna och fria plankom binationerna som väl tillvaratar lägets generösa natur". Man lyc kades därmed tillgodose Djurö Byalags önskemål att kursgården 
inte skulle dominera varken från land eller från vatten

Djurönäs herrgård

   På Skepparön låg också från 1700-talets början Djurönäs herrgård placerad så att man från huset hade utsikt mot Djurö kyrka. Här bodde under en tid Gustav III:s privatsekreterare Johan Albrecht Ehrenström. Herrgården brann ner i början av 1900-talet. 

Skepparön förlorade sin roll som ortsnamn under 1700-talet men är något vi vill återupprätta!