Vindö

Vindö

Vindö är den största av de fyra sammanvuxna öarna.
Vindö är en av de cirka 100 orter som finns omnämnd i den medeltida seglingsbeskrivningen som fått namnet ”kung Valdemars segelled" och som beskriver en segelled längs den svenska ostkusten.

Vindö strömmar

Vindö strömmar Den stora segelleden till Stockholm gick längs Djurö och Vindö. Passagen Vindö strömmar vid öns nordvästsida var besvärlig. Fartygen tvingades ofta ankra i området för att vänta på rätta vindar. Den första kända skriftliga uppgiften om ankrande skepp är från år 1452, då danska och svenska skepp drabbade samman vid Vindö strömmar.

Skärgårdsbönder

Skärgårdsbönder Många av byarna på Vindö har medeltida anor. I 1500-talets skatteböcker kan man hitta namn på bönder från Vindö som beta lat sin skatt i form av bl.a smör och ved.

År 1616 fick bonden Jöns Olofsson skattefrihet på sitt hemman i Sollenkroka mot att han stakade ut en ny och bättre segelled norr om Vindö. I hur stor utsträckning denna väg användes är oklart. Den gamla, invanda leden tycks ha varit i bruk lång tid framåt.