Projekt

DJURHAMNSSVÄRDET

Ett projekt med mål att tillverka en replika av Djurhanssvärdet som idag finns på Historiska museet samt att även tillverka ett svärd som det troligen såg ut i nyskick

KOGGEN

Projektets mål är att åstadkomma en bygdegård med en samlings-lokal för 150 personer på Djurö där vi bland annat genom histo-riska måltider och bygdespel kan sprida kunskap om vår historia.


Visionen är att byggnaden ska bli ett landmärke som sätter Djurhamn på kartan med ungdomsverksamhet i focus.

DJURHANSRODDEN

Ett projket som har som mål att skapa en årlig tradition i Djuhamn med rodd som förebild

FANOR, TÄLT & SKÅDESPEL

Ett samarbete mellan Kulturarv Djurhamn och Ö-teatern.

Vi kommer att omforma ett partytält till fälttält från stormakts-tiden. Tältet ska prydas med vimplar och fanor. Tanken är även att vid kommande historiska event kunna genomföra mindre historiska bygdespel.

VÅRA PROJEKT