Djurhamnsrodden

DJURHAMNSRODDEN

Genom projektet Djurhamnsrodden vill vår förening tillsammans med Djurönäsets Konferens och Hotell genomföra en årlig tävlingsrodd under sensommaren.

Kustbevakningen, Sjövärnskåren, Sjöräddningen har vi kontakt med för samverkan.

En arbetsgrupp kommer bildas i början på 2021 för att planera sommarens rodd. Projektet är ett led i att öka kunskapen om Djurhamns marina historia som örlogshamn under stormaktstiden.

Projek Djurhamnsrodden

Bakgrund

10 huggare

Vision

Vi som jobbar med projektet

Projektet inleddes i samband med båtmässan i Älvsjö 2020 där Laurinsällskapet och Flottans män delade monter. August Boj, tidigare underofficer och nu medlem i Flottans män tog med sig idén om en tävlingsrodd i Stockholms skärgård.

En arbetsgrupp bildades och vi har fått intresse från Sjöstridsflottan i Berga, Kustbevakningen, Djurönäsets Hotell & Konferens, Sjövärnsföreningen och Sjöräddningen Djurö. Förhoppningen är att genomföra en tävlingsrodd sommaren 2021 med bl a så kallade 10huggare, tungrodda roddbåtar med fem roddare på var sida och en i aktern som styr och hejar på.  Båtarna används vanligtvis för manskapsträning på Berga

Från Wikipedia: Tiohuggarrodd är en form av rodd som förekommer på både Sveriges västkust och 
Sveriges östkust, men med tyngdpunkt på västsidan. Rodden sker i så kallade tiohuggare, vilken är en typ av slup som förr användes som skeppsbåt på örlogsfartyg.


Båttypen är tungrodd, men kräver inte så mycket teknik som en tävlingsroddbåt. Båten ros av tio roddare, fem på vardera sidan med en åra per roddare. En styrman i aktern håller koll på kursen och manar fram sin besättning.

Varje år arrangeras svenska mästerskap. Röjdykarrodden är en tävling med stort rykte inom tiohuggarkretsar. Dock var det länge sedan som en tävling arragnerades i Stockholm.

Djurhamnsrodden är höjdpunkten under Djurhamnsveckan som varje dag är späckad med marina sommaraktiviteter, veckan innan skolorna börjar. Den veckan profilerar vi Djurhamn med Skepparön, Djurö, Vindö och Stavsnäs som Stockholms skärgårds maritima mötesplats, som det varit sedan medeltid. Under 1500 och 1600-talen var det dessutom örlogshamn. I alla historiska event under veckan fokuserar vi på Stormaktstiden.

 

Kulturarv Djurhamn samordnar under veckan Djurönäsets, Kustbevakningens och öarnas marina företag och lokala föreningar till gemensamma och enskilda aktiviteter för alla åldrar och många olika intressen. Alla dessa aktörer bidrar var och en genom sina information- och marknadsföringskanaler till en massiv kampanj under gemensamt namn.

  • Carin Mogerud
  • Monica Bergquist
  • Pontus Brolin
  • Mats Stjerngren
  • Janurban Modigh
  • August Boj