Fanor, tält & skådespel

FANOR, TÄLT & SKÅDESPEL

Projektet är ett samarbete mellan Föreningen Kulturarv Djurhamn och Ö-teatern.

Vi kommer att omforma ett partytält till fälttält från stormaktstiden som ska prydas med vimplar och fanor. Tanken är även att vid kommande historiska event kunna genomföra mindre historiska bygdespel.

Bakgrund

Arbetsgruppen bildades efter att Kulturarv Djurhamn fått ett uppfällbart partytält. Efter olika diskussioner beslöts att våra båda föreningar ska samverka om:


a) Att omdana tältet så att det ser ut som ett fälttält kan ha sett ut under stormaktstiden (1611-1723).


b) Att verka för att gemensamt kunna anordna och/eller delta i lokala historiska event med aktörer i tidstypiska kläder från stormaktstiden.


c) Att på sikt ordna större eller mindre historiska bygdespel med utgångspunkt från Djurhamns maritima historia


Vi som är med i projektet

Bibbi Bengtsson, Kerstin Rudefors och Helena Bruun Nystedt från Ö-teatern


Gunn Johansson, Pontus Brolin och August Boj från Föreningen Kulturarv Djurhamn

Fakta 

  • Det kvadratiska tältet har måtten: höjd 200 cm + 35 cm, bredd: 2,95 cm
  • Omdaningen av tältet kommer ske med moderna, lämpliga textilier
  • Ö-teaterns pågående produktion som kommer engagera föreningen till slutet av sommaren 2021 har ett nutida och inte historiskt fokus