KOGGEN

Projekt KOGGEN

Redan 2005 genomfördes en enkätundersökning om behovet av en samlingslokal på Djurö för ca 150 personer för föreningsverksamhet som vi kallar KOGGEN. Mer än 10 föreningar gav sitt stöd.


Hösten 2020 bildades en arbetsgrupp som nu med Bygdegårdarnas Riksförbunds stöd inventerar möjligheterna. I samråd med Värmdö kommun har ett förslag utarbetats om placering av byggnaden på fastigheten Högmalmsvägen 11, intill Vita Grindarna/Djurö Havsbad.


Projektets kontaktperson: Maria Bergström, e-post  maria.b@bergstroms.org telefon 070-725 38 88.Från Wikipedia: ” Kogg är en skeppstyp som etablerades av tyska Hansan under medeltiden. Koggarna kan sägas vara en viktig symbol för hela den medeltida kulturen i inte minst Östersjön. Genom de lastdryga koggarna utvecklades sjöfarten i Skandinavien under 1200-talet. Som ett resultat av detta grundades ett flertal nordiska kuststäder.”

Vår plan: flytt av Skärgårdskyrkan

Skisser som visar en tidigare vision om hur KOGGEN skulle kunna gestaltas.

av Peter Bergman