Turista i Djurhamn

Destination DJURHAMN

... denna sida är under konstruktion


Med "Djurhamn" definierar vi det geografiska området som på 1500-talet var Djurhamn, dvs från Barnvik via Stavsnäs över Skepparön (där Djurönäset liggter), Djurö, Vindö samt småöar i området. Ett område som omgavs av vatten, var seglingsbart vilket på 1500-talet var viktigt då vägar och broare inte existerade.

Bad mat och förströelse

http://www.vitagrindarna.se/Hembageri med konditori och lätter Lunch

Djurönäset

Hotell, restaurang, spa, gästhamn, konferens och underhållning

MARKETING

Use this text block for a short and catchy phrase