konst och kultur

Konst och kultur på/i Djurhamn

Djurö Kulturhus

Samlingsokal på Djurö för föreningar att utnyttja för sammankomster utställningar etc.

Stavsnäs Byskola


Samlingslingslokal i Stavsnäs som disponeras av Konst och Kultur Djurö Stavsnäs.

Lokalen anväds fitigt för teater- och musikföreställningar.

Konstföreninen Penseln

Förening för alla som vill måla och teckna.

Konstnärer i vår närmiljö