Kyrkogårdar

Djurö, Möja och Nämndö kyrkogårdar, kyrkor och kapell

föredrag den 14 maj 2021

Ivar Fors

Hej, Jag heter Ivar Fors, är 69 år gammal och bor i mitt sommarhus på kära Vindö. Jag gick i pension 2017.


Min profession är florist och växtmästare.

År 2000 blev jag rekryterad till Värmdö församling som kyrkogårdschef, 2011 bytte jag till Boo församling som chef, fram till min pension. Jag har även jobbat som t.f. chef i Gustavsberg-Ingarö församling under ett halvår.


I april 2020 blev jag förordnad av Länsstyrelsen i Stockholm att bli Begravningsombud i Värmdö kommun för följande församlingar Värmdö, Gustavsberg-Ingarö samt Djurö, Möja och Nämdö!


Mina styrelseuppdrag har varit, SSIB (Stockholms samarbetsorgan inom begravningsfrågor) FSK (Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer) BF-Trädgårdsmiljö AB

... mer informataion 

Djurö kyrka

Möja kyrka

Nämndö kyrka

Runnmarö kapell

Sandhamns kyrka