Naturupplevelser

Naturupplevelser

VANDRINGSSTIGAR


På Djurö finns det flera alternativ till vadringsstigar där man får uppleva skärgårdsmiljö på nära håll. Sigarna är av varierande karaktär från att gå på asfalterade småvägar till rena skogsstigar. På kartan finns olika vadringsslngor och stigar utmärkta.

HAMNSKOGEN-ERIKSBERG


Naturreservatet Hamnskogen Eriksberg på Djurö är Värmdö kommuns andra kommunalt bildade naturreservat.

Det inrättades genom beslut i kommunfullmäktige 2016. Området är från friluftsliv- och rekreationssynpunkt mycket värdefullt på grund av det tätortsnära läget och det variationsrika skogslandskapet.

VANDRA PÅ SKARPÖ


Skarpö ligger vid Vindö och nära Kanholmarna. Där har numera SMHI en väderstation i stället för den man hade i Stavsnäs. Masten, som även andra använder ligger innanför Igloholmen på norra Skarpö.
Vindö-Skarpö batteriet låg här. Man hade två 15 cm kanoner. De hade en räckvidd på en mil så man täckte Kanholms fjärden och ut mot Sandhamn. När man gjorde iordning batteriet på Kyrkogårdsön/Siaröfortet så tog man dit eldrören från Vindö-Skarpö batteriet.

BAD & BADSTÄNDER


det finns ...