SMEDJA JANNE

Lagom till Marinens 500-års jubileum blev Jannes smidda svärd klart och kom att visas live i Galärparken

Besök på 

SMEDJA JANNE HANSSON

skärtorsdagen den 14 april 2022

Smedjan

... medlemmarna anländer
och är förväntasfulla!

... en replika av Djurhamnssvärdet börjar ta form