KYRKUDDEN

forto Peter Bergman

På kyrkbacken utanför Djurö kyrka, från 1683, träffade man grannar och resande sjöfolk, knöt kontakter och gjorde upp affärer.


forto Katarina Schoerner Carr

Kyrkudden

Från medeltid till tidigt 1700-tal har Djurhamn på Djurös östra sida varit en betydelsefull hamn och knutpunkt för sjöfarten. Både örlogsskepp och handelsfartyg till och från Stockholm passerade Djurö. Mot bakgrund av detta kan det synas naturligt att en kyrka byggdes tidigt på denna plats. Kyrkan är i dag ett av få synliga minnen som finns från den tiden. Men Djurhamn gömmer mycket historia under vatten-

ytan.

Vasen är det äldsta fyndet,

troligen från 1400-talet

1659 öppnades en krog där dagens prästgård ligger. Den som reste mellan Dalarö och Stockholm i mitten av 1700-talet kunde besöka 20-30 krogar längs färdvägen. Kroggrunden, som den nuvarande prästgården vilar på, är förmodligen en av de äldsta profana byggnaderna i vår del av skärgården.

        Rådman Josef Månsson fick tillstånd att bygga ett sjögästgiveri och efter en liten tid tog han initiativet till att bygga Djurhamns kapell, dagens kyrka. Det sägs att han menade att kroggästerna behövde ett Gudsord på vägen.

forto Katarina Schoerner Carr

På 1960 talet undersöktes den gamla örlogshamnens botten av dykare. Mängder av keramik, tenn och glasföremål hittades.

 Ett vanligt fynd från förlista fartyg är s.k. Bartmankrus från slutet av 1500-talet. Namnet syftar på tyskans barbman-skäggmäniska

Mynt Karl XII 1697-1718.

Jordfynd från Djurö.

Sjöhistoriska Stigen löper förbi Djurö kyrka och startar på parkeringen, fortsätter norr om kyrkogården, ner mot vattnet, förbi kalkvraket vid skylt 7, upp till lusthuset, vänder tillbaka och in på kyrkogården och slutar vid den stora entrégrinden och skylt 12.