Stigarna

     Från slutet av 1400-talet till tidigt 1700-tal var den stora naturhamnen på Djurös östra sida flitigt använd av örlogsfartyg och handelsskepp. Gustav Vasa insåg vikten av en stark örlogsflotta eftersom det tidiga 1500-talet var en orolig och krigisk tid mellan danskar och svenskar. Under en period fanns 10 000 soldater i Djurhamn.

     År 1623 spreds ett rykte om att en polsk invasionsflotta planerade ett anfall mot Stockholm. Tillsammans med fem andra skepp bildade Riksvasa en skyddseskader utanför Djurhamn, när brand utbröt ombord och riksskeppet sjönk vid Klockarudden.

     År 1719 anföll ryska östersjöflottan den svenska

ostkusten. 250 fartyg med 25 000 soldater eldhärjade Stockholms skärgård. Bara kyrkorna bevarades.   

Målning av fartyg i tsar Peters flotta, Eugene Laceray.

Gustav Vasa var kung av Sverige 1523–1560

Djurhamn

naturhamn

Karl IX, Gustav Vasas son var kung 1604-1611

Gustav I I Adolf
var kung 1611-1632

      Tre kungar ur Vasaätten, som under den aktuella

tiden besökt Djurhamn, är Gustav Vasa, Karl IX och Gustav I I Adolf. Vasaätten blev den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme

Koggen är känd som Hansans främsta fartygstyp. Söder om skylt 0
ligger ”Kuggholmen”, som sannolikt vittnar om att koggar ankrat här.

Ålandshav fylldes av ryska galärer och skärbåtar 1719. Roddarflottan mätte över fem kilometer mellan sina yttersta flanker.

Sjöhistoriska Stigen

Natur och kulturslingor

Sjöhistoriska Stigen är samlingsnamnet på tre natur- och kulturslingor på Djurö som invigdes sommaren 2013.
De tre slingorna har anlagts i samarbete med Djurönäsets konferenshotell, Djurö, Möja och Nämdö församling samt Värmdö kommun. Skylttexterna är framforskade av 

      Längs slingorna finns sammanlagt
35 skyltar som berättar om skärgårdens historia, natur och kultur från 1400-talets senare del till 1700-talets början.

       Audioguiderna finns hos OnsSpot-Story. http://www.onspotstory.com