KLOCKARUDDEN

KLOCKARUDDEN

     11 skyltar berättar om skeppet Riksvasa, (1599) örlogsfartyg och gamla tiders sjölandskap och farleder, där skeppen ofta varpades (drogs med hjälp av ankaret), förbi Vindö på sin väg mot Stockholm. Från berget bakom bastun ser man det vatten där Riksvasa fattade eld och sjönk 1623.

      Längs stigen finns skyltar som berättar om bl.a. husgrunder av torp från 1700-talet, ett kallat Tvärbommen som kanske fungerat som en tullbom, forntidens människor och skärgårdslandskapet.

      Bärgningar av Riksvasa påbörjades på 1950-talet och slutfördes på 1960-talet. Snidade föremål av skrovtimrets svartek såldes.

Natur- och kulturstigen börjar vid Djurönäsets konferenshotell. Parkerings- platser finns i anslutning till hotellet.

Den första skylten finns innan tunneln under Sollenkrokavägen där stigen förtsätter ned för backen.11 skyltar.