HAMNSKOGEN

Skogen skövlades hårt under 1600-talet av soldater och sjöfolk, men hämtade sig och fyllde under 1800-talet ön till ca 80 procent. Under 1900-talets senare del har bebyggelse åter minskat skogsarealen.

Hamnskogen Eriksberg

Ett sätt att besvärja onda makter var att “gå i labyrint”. För att få bra väder eller god fångst

Skvattram en buske 30-120 cm hög med vintergröna blad.

Hamnskogen Eriksberg har en delvis unik flora. Skvatt- ram, tuvull och ögonpyrola är bara några. I naturreservatet finns också alar med s.k. socklar som kan lagra kväve.

     Än i dag har många djur sin boning här, älgar, rådjur,

rävar och vem vet kanske ett eller annat lodjur. Men

vargen, som du kan läsa om på skylt 11 har flyttat. I stället kan du möta skogens väsen vid skylt 4, där du också kan gå i labyrint.

     För 10 000 år sedan började inlandsisen smälta och landhöjningen pågår än idag med ca 4 mm per år.

     Vid skylt 2 finns också tre markörer, som visar hur landhöjningen förändrat landskapet från en tidigare grund havsvik till dagens kärr.

År 2007 hittades ett svärd i Eriksbergsskogen. Djurhamnssvärdet har troligen tillhört en storman. Svärdet daterades till tidigt 1500-tal och finns i dag på Historiska museet i Stockholm.

Hamnskogen Eriksberg

Kör in på Sörbyvägen. Innan du kommer till skylt 1 finns en väg till höger, där hittar du några parkeringsplatser vid Naturskydds- områdets skylt. Utanför stigen, på Svinholmen, finns ytterligare en skylt, som berättar om den gamla örlogshamnen. Fortsätt Sörbyvägen, förbi båtklubben och vidare ut på den lilla halvön.