Hem

Vasakungarnas Djurhamn

välkommen och läs mer om en spånnande tid

Destination Djurhamn

Vad finns att: göra, äta och köpa

Program-

verksamhet

Kultuarv Djurhamn programverksamhet

Välkommen till

KULTURARV DJURHAMN

och

Vasakungarnas Djurhamn


hägrar
IMG_0228
%wz+PbnAQCaTzIxUt6sgAw
IMG_0124

Konstutställning Katharina Schoerner Carr

Vad vet du om Östersjön

Havet som omger oss

Program 2024


  • Konstutställning Katarina Schoerner Carr under april månad
  • 20 april, "Östersjön idag", Manne Anders Mannesten, vice ordförande
  • 4 maj, "Havet som omger oss. 2", Partik Qvist, konstnär

  Som ni redan vet har vår förening fokuserat på de spännande århundraden runt 1500-1600 ur ett marinhistoriskt-perspektiv. Det är inte bara en spännande epok utan ett fantastiskt sätt att lära känna din lokala historia och träffa likasinnade.

  Vi har märkt ett ökande intresse kring vår förening och har också fått in nya krafter i vår styrelse. Om du ännu inte har betalat 2023 års medlemsavgift så finns all anledning att göra det bums.

  Vi är först och främst en medlemsförening vilket innebär att ju fler vi är desto bättre är möjligheterna när vi söker statlig/ kommunal finansiering för våra projekt. Medlemsavgiften ger även ett litet rörelsekapital. Ett stort medlemstal innebär också att vi kommer ut i större nätverk med fler möjligheter.

Fyra skäl att vara medlem

1

  Föreningen engagerar, bevakar, samlar och förmedlar kunskap kring vår trakt. Arrangerar föredrag med forskare och andra experter, utställningar med historiska kopplingar och deltar i lokala projekt. Exemplen är många men kan bli fler!

2

  Marinhistoria är kul, det finns en mängd vrak från perioden i våra vatten, likaså göms kulturskatter i vår jord. Mest kända är nog regalskeppet RiksWasa som sjönk i närheten av dagens Djuröbro och kanske allra mest känt är ”Djurhamnssvärdet” från tidigt 1500-tal som hittades i Eriksbergs skogen. Men det upptäcks nya saker hela tiden.

3

  Vi samarbetar aktivt med andra föreningar både i Sverige och utomlands. Vi är just nu i startskedet av ett spännande samarbetsprojekt med Ormsö, Estland. Ormsö som var svenskt under den period som vi fokuserar på.

4

  Vi värnar om Östersjön! Inget är nog viktigare än att ta hand om vår Östersjö för kommande generationer. Vi som bor här ute inser det, fler måste komma till insikt.      Därför arbetar vi bla med Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor för att lyfta frågan och sprida kunskap. Gärna med ett historiskt perspektiv.

Bli medlem i KULTURARV DJURHAMN

och stöd vår förenings verksamhet

Med Djurhamn menar vi området:
Skepparön, Djurö, Vindö, Skarpö, Barnvik, Stavsnäs, Hölö samt småöarna däromkring.