Program

Program 2023

Bästa medlem

  Vi tackar för engagemang och intresse under 2022 som bland annat ledde till fler medlemmar!
Det är vi mycket tacksamma för.  Nu laddar vi för ett nytt spännande år! 

  Under första kvartalet kommer vi att ha ett antal akriviteter som kommer att visas på denna sida.

På gång …

Historisk teater i sommar

  Ö-teatern repeterar för närvarande pjäsen ”Gustav Vasa och Djurhamnssvärdet” att uppföras på Vita Grindarna den 8 och 9 juli.

  Pjäsen behandlar det historiska faktum att Gustav Eriksson Vasa och fem andra adelsmän 1518 utsågs som gisslan hos danske kungen för att säkra förhandlingar mellan kungen och Sten Sture som var svenskarnas representant.

  Detta KAN ha ägt rum i Djurhamn och någon ur gisslan kan i det sammanhanget ha tappat ett svärd som blev liggandes i nästan 500 år. Pjäsen utspelar sig 1518 i Gamla stan och i Djurhamn. På slutet blir det både 1500-tal och nutid. Frivillig entréavgift.

Kontakt över Östersjön

  Vår förening har tillsammans med Djurö, Möja och Nämdö församling och andra lokala föreningar engagerat sig i ett försök att återuppta kontakten mellan vår församling och vänförsamlingen på Ormsö i Estland.

  Ett livligt utbyte med ömsesidiga besök ordnades på 1980-talet och ett intresse finns på båda sidor att återuppta kontakten. En arbetsgrupp har bildats med representation från bl.a. vår förening och samarbete har etablerats med Estlandssvenskarnas Kulturförening och Ormsö hembygdsförening.

  Önskan är att ett utbyte kan planeras till 2024. Till dess hälsar kyrkoherden på Ormsö att vi alla är välkomna till St Olofsdagen som alltid firas den 29 juli på Ormsö.

Medel söks för tillverkning av en monter

  Föreningen behöver en monter där våra två kopior av Djurhamnssvärdet kan förvaras. Därför förbereder vi en ansökan till Värmdö kommuns kultur- och fritidsförvaltning om medel att bekosta tillverkning av en sådan monter.

Byalaget jubilerar

  Djurö byalag firar 50-årsjubileum i år och det kommer att firas den 19 augusti. Kulturarv Djurhamn är inte direkt engagerad i jubileet men kommer att gratulera och uppvakta sin systerförening på vederbörligt sätt. Se mer om jubileumsfirandet, midsommarfirande, m.m. på Byalagets hemsida www.djurobyalag.se

  Hur jag ordnade 3D-kopia av Djurhamnssvärdet

  Boka redan nu in den 23 september kl 15.00. Då är du välkommen till Djurö Kulturhus och höra Bengt-Olof Englund berätta hur han utifrån ett litet USB-minne åstadkom en 3D-utskrift av Djurhamnssvärdet som det ser ut där det numera ligger i klimatkammare i Historiska museet.