Inredning Koggen

Ritningsförslag av Andreas Engberg Ariketkt SAR/MSA

Totalt kvadratmeter:

Byggnadens tolala antal kvadratmeter invändigt är 375.

Lilla salen:

Lilla Salen är 90 kvdartmeter stor och den västra väggen ärglasvägg som vätter ut mot Bruksfladen och Vindö Strömmar. Salen är tänkt som en möteslokal. Lilla och stora salen är skillda åt med en "vikvägg".

Stora salen:

Lilla Salen är 104 kvdartmeter stor och den västra väggen äre in glasvägg som vätter ut mot Bruksfladen och Vindö Strömmar. Salen är tänkt som en möteslokal

Scen

Scenen är en modulär scen med moduler som är 100X200 och som har variabla benlängder (höjd på scenen). Tanken är att man skall kunna bygga ett scengolv var som helst i stora eller lilla salen.

Scendjup

Scendjup är ett utrymme bakom Scenen från vilken mankan göra entre till scenan. Dvs skådesåpelare/körer etc. kan stå där i vändtan på entre.

Mottagnings kök

Kök som skall kunna serva arrangemang i loklaen. Utrustning skall finnas för att kuna hantera cateing, värma mat samt diskmaskin. Köket skall oxå kunna hatera viss cafe verksamhet för Visitor Centrat.

Foaje

Entre på 30 kvdratmeter till Koggen med utsikt mot vindösrömmar (glasväggen mot V). 

Visitor Centra

Vicitor Centra på 20 kvadratmeter eller "turistbyrå" med material om vad man kan görai Djurhamn. Tanken är att detta ska bemannas av LSS resurser.

Möteslokal

...

Förenings/musikru

...

LSS/AFF

...

VC

...

Kontor

...

Förråd

...