Djurhamnsrodden

  Genom projektet Djurhamnsrodden vill vår förening tillsammans med Djurönäsets Hotell & Konferens, Sjövärnsföreningen Klockaruddsholmne samt Sjövärnskåren Stockholm genomföra en årlig tävlingsrodd under sensommaren.

  Kustbevakningen och Sjöräddningen har också visat intresse att delta.

En arbetsgrupp har bildas som kommer att utarbeta ett program och tävlings-regler för det två dagarna.

  Vi hoppas att fler än Djurö Byalag och Stavsnäs Byförening vill delta med eget roddarteam. Ett roddarteam består av 10 st roddare och en styrman (som också hejar på).

  Projektet är ett led i att öka kunskapen om Djurhamns marina historia som örlogshamn under stormaktstiden.

  Följ projektet genom Djurhamnsroddens egen hemsida.

Projek Djurhamnsrodden

Bakgrund

Tiohuggare

Vision

Vi som jobbar med projektet

Mötesanteckninar

Projektet inleddes i samband med båtmässan i Älvsjö 2020 där roddartävlingar diskuterades i föreningen  Flottans män. Vår förening tog med oss idén och bildade en arbetsgrupp som kontaktde Djurönäset för samverkan som tackade ja. Därefter kontaktade vi Sjövärnskåren Stockholms som visade stort intresse och kommer att erbjuda såväl båtar som att delta som tävlingsarrangörer. Rodden kommer att genomföras den 14 och 15 augusti 2021. Arbetsgruppen kommer även att inleda planeringen av tävlingsrodd 2022 då Svenska Flottan fyller 500 år. De tävlingsbåtar som kommer att användas är i försa hand Tiohuggare.

Från Wikipedia: Tiohuggarrodd är en form av rodd som förekommer på både Sveriges västkust och 
Sveriges östkust, men med tyngdpunkt på västsidan. Rodden sker i så kallade tiohuggare, vilken är en typ av slup som förr användes som skeppsbåt på örlogsfartyg.


Båttypen är tungrodd, men kräver inte så mycket teknik som en tävlingsroddbåt. Båten ros av tio roddare, fem på vardera sidan med en åra per roddare. En styrman i aktern håller koll på kursen och manar fram sin besättning.

Varje år arrangeras svenska mästerskap. Röjdykarrodden är en tävling med stort rykte inom tiohuggarkretsar. Dock var det länge sedan som en tävling arragnerades i Stockholm.

Djurhamnsrodden är höjdpunkten under Djurhamnsveckan som varje dag är späckad med marina sommaraktiviteter, veckan innan skolorna börjar. Den veckan profilerar vi Djurhamn med Skepparön, Djurö, Vindö och Stavsnäs som Stockholms skärgårds maritima mötesplats, som det varit sedan medeltid. Under 1500 och 1600-talen var det dessutom örlogshamn. I alla historiska event under veckan fokuserar vi på Stormaktstiden.  • Pontus Brolin, sammankallande
  • Monica Bergquist
  • en representant får Djuönäset