GPRS

Hur vi behandlar personuppgifter (GDPR)

Personuppgiftsansvar

Föreningen Kulturarv Djurhamn med organisationsnummer 802519-3924 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.


Vilka uppgifter sparar vi?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som namn, adress, mobilnummer etc) när du registrerar dig som medlem, skänker en gåva eller fyller i ett formulär för aktivitet av något slag via någon av våra digitala
kanaler.


Varför sparar vi personuppgifterna?

Vi sparar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till det syfte som uppges vid tillfället eller för infor-mation. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör Föreningen Kulturarv Djurhamns egen verksamhet och

eventuella insamlingar. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

 

Vi följer EU:s Dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft 2018-05-25 och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

 

Föreningen Kulturarv Djurhamn har ett transparent förhållningssätt gentemot de regist­rerade personerna. Informationen till dem ska vara klar och tydlig.

 

Mer information

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till medlemmar och eventuellt andra registrerade. Har du frågor i egenskap av medlem ska du kontakta vår medlemsansvarige Maria Bergström som även kan svara på frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Du når henne på maria.b@bergstroms.org eller 070-725 38 88.