Bygdearkiv

Hembygdsarkiv Djurhamn

 Syfte och mål

Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn har tagit initiativet till ett digitalt hembygdsarkiv med bilder, texter, ljudfiler, videos och filmer som berättar om miljöer, familjer och personer inom Djurhamn. Vår definition av Djurhamn är området Skepparön, Djurö, Vindö, Skarpö, Barnvik och Stavsnäs samt småöarna däromkring. Syftet är att göra arkivets innehåll tillgängligt för en bred publik även utanför vårt eget område, målet är att bidra till att dokumentera Djurhamns historia.

 

 Samverkan

Vi samarbetar med Stockholms Hembygdsförbund och Stockholms läns Museum som driver ett projekt för att göra regionens hembygdsföreningars bildskatter tillgängliga genom ”Kollektivt Kulturarv”, kulturarvstockholm.se Denna samverkan ger handledning för hur vilken hårdvara som ska användas för scanning, hur scanningen ska gå till och vilka krav som ställs på det scannade materialet för att tas emot för Kollektivt Kulturarv.

 

 Inledande arbete

Vi inledde projektet med en kommunansökan om 3.400 kr för inköp av scannern Epson Perfektion V550 Photo som krävs för att scanna bilder som har den kvalitet som behövs för Kollektivt kulturarv. Ansökan beviljades och scannern är inköpt. Vi har pausat arbetet med anledning av pandemin. Men vi planerar att återupptar arbetet januari 2022 då med ”drop in/öppet hus” i Djurö Kulturhus, fredagar kl 9-12.

 

Djurhamn 2020-10-17

 

Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn

August Boj, ordf

0705-290 275

august.boj@gmail.com