Placering av Koggen

Placering av Koggen på Djurö

Förslag till placering på "marknadsplatsen "Högmalmsvägen 11 tomtkarta.

Förslag till placering på "marknadsplatsen"Högmalmsvägen 11 Google Maps.

Siluett av Koggen sett från sjösidan

Byggnadens placering på "marknadsplatsen".

"marknadsplatsen" idag